Rendement van cursussen voor laaggeletterden

Datum: 01 juni 2013

Verslag van een onderzoek, waarin de kosten en baten van de de cursussen voor laaggeletterden (binnen de ROC's) worden berekend. Resultaat is dat blijkt dat de baten hoger zijn dan de kosten.