Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland

Datum: 01 januari 2016

De cijfers in deze publicatie geven inzicht in de (laag)geletterdheidscores per gemeente en de scores op risicofactoren die sterk samenhangen met laaggeletterdheid, zoals cijfers rondom armoede, bijstand, werkloosheid, voortijdig schoolverlaten of gezondheid.

Veel cijfers zijn op gemeenteniveau terug te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. Ook de cijfers uit deze publicatie zijn hier terug te vinden.