Raamwerk alfabetisering NT2

Datum: 01 juni 2002

In het NT2-onderwijs worden ijkpunten gehanteerd die zijn beschreven in het Raamwerk NT2, dat is gebaseerd op het Common European Framework of references.

Er bestaat geen Europees Raamwerk voor alfabetisering. Daarom is voor de Alfabetisering in het Nederlands als tweede taal, het Raamwerk Alfabetisering NT2 ontwikkeld. Dit document uit 2002 geeft een toelichting op dit raamwerk.

  • Jaartal: 2008