Over de drempel van post-initieel leren

Datum: 01 juni 2012

Om de positie van laagopgeleide volwassenen op de arbeidsmarkt en in de samenleving te verstevigen, doet de onderwijsraad vier aanbevelingen om hen te stimuleren tot postinitieel leren.

  • Laat stimuleringsmaatregelen aansluiten bij specifieke behoeften laagopgeleiden
  • Borg kwaliteit ervaringscertificaten
  • Stel scherpe eisen aan aanbieders educatietrajecten
  • Experimenteer met maatregelen en onderzoek hun werking en effectiviteit.