• Home
  • Voor wie?
  • Overheid
  • Tools
  • Ontwikkeling taalmeter: diagnosticeren van laaggeletterdheid. Deskresearch taaldiagnostiek voor volwassenen en ontwikkeling schaal laaggeletterdheid

Ontwikkeling taalmeter: diagnosticeren van laaggeletterdheid. Deskresearch taaldiagnostiek voor volwassenen en ontwikkeling schaal laaggeletterdheid

Datum: 01 september 2012

Deskresearch taaldiagnostiek voor volwassenen en ontwikkeling schaal laaggeletterdheid.

Een analyse van leer- en toetsmaterialen, waarin wordt gekeken naar de koppeling met de 'standaarden en eindtermen', de aard van het materiaal en hoe het materiaal gebruikt kan worden. Aan de hand van criteria wordt een indeling gemaakt en er wordt een advies gegeven over welk materiaal nog ontwikkeld moet worden.