Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden

Datum: 01 april 2011

Het onderzoek naar de leer - en oefenomgeving van digitaal onder deelnemers en docenten bestaat uit verschillende fasen, waarbij kwalitatief en kwantitatief onderzoek zijn gecombineerd.

Dit onderzoek naar ondersteuning en certificering bij digitaal leren behelst twee hoofdvragen

  1. “Waaraan moet ondersteuning voor digitaal leren voor laagopgeleiden voldoen om een succesvol leerresultaat van digitaal leren te kunnen behalen?”
  2. “Waaraan moet online -certificering voldoen om op valide en realistische wijze succesvolle leerresultaten van digitaal leren te kunnen certificeren?”