Monitor deelname lees- en schrijfonderwijs door laaggeletterden 2006

Datum: 01 april 2007

Monitor waarin de deelname van laaggeletterden aan lees- schrijf- en/of rekencursussen in het jaar 2006 is geïnventariseerd.