Monitor aanpak laaggeletterdheid in bedrijven 2008 - 2009

Datum: 01 februari 2010

Monitor dat een beeld schetst van de manier waarop laaggeletterdheid de afgelopen jaren in een aantal sectoren is aangepakt, al dan niet succesvol.

Doel van deze rapportage is om er lering uit te trekken voor de toekomst: welke aanpak werkt wel en welke niet, welke omstandigheden werken belemmerend, wat is nodig om de kans van slagen te vergroten?