Meer mogelijkheden: De transitie van educatie naar het sociaal domein. Een handreiking voor gemeenten

Datum: 01 oktober 2014

De handreiking biedt gemeenten concrete bouwstenen voor de vormgeving van samenwerking, financiering en kwaliteit van het aanbod educatie dat ze in het kader van de WEB inkopen.

Met de invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) op 1 januari 2015 komt er veel op gemeenten af. De handreiking biedt gemeenten concrete bouwstenen voor de vormgeving van samenwerking, financiering en kwaliteit van het aanbod educatie dat ze in het kader van de WEB inkopen.

  • Jaartal: 2014