Manifest over volwasseneneducatie in de 21e eeuw

"De European Association for the Education of Adults (EAEA - de Europese Associatie voor de volwasseneneducatie) streeft ernaar om met dit manifest een Lerend Europa te creëren: een Europa dat in staat is om de toekomst op een positieve manier aan te pakken op basis van de benodigde vaardigheden, kennis en competenties.

"De European Association for the Education of Adults (EAEA - de Europese Associatie voor de volwasseneneducatie) streeft ernaar om met dit manifest een Lerend Europa te creëren: een Europa dat in staat is om de toekomst op een positieve manier aan te pakken op basis van de benodigde vaardigheden, kennis en competenties. Het manifest presenteert Europese uitdagingen waar volwassenenonderwijs een antwoord op kan geven.
• Actief burgerschap, democratie en participatie
• Individuele levensvaardigheden
• Sociale cohesie, rechtvaardigheid en gelijkheid
• Werkgelegenheid en digitalisering
• Migratie en demografische veranderingen
• Duurzaamheid
• Europees beleid"