Laaggeletterd in het werk. Een kwalitatief onderzoek naar lees-, schrijf- en rekentaken in de kenniseconomie.

Datum: 01 maart 2006

Onderzoek waarin voor het eerst het probleem van laaggeletterdheid in bedrijven zichtbaar wordt gemaakt.

Er wordt een beeld gegeven van de context waarin lager opgeleiden (en dus ook laaggeletterden) hun werk moeten doen en hoe hun werkgevers hiermee omgaan.