Laaggeletterd in de Lage Landen. Hoge prioriteit voor beleid.

Datum: 01 maart 2004

Rapport waarin de stelling wordt verdedigd dat laaggeletterdheid een probleem is dat alle geledingen van de samenleving betreft en dus ook breed moet worden opgepakt, niet alleen in het onderwijs.

In Nederland en Vlaanderen samen zijn er ruim twee miljoen volwassenen die moeite hebben met hun maatschappelijk functioneren omdat ze onvoldoende kunnen lezen of schrijven. Reden voor de Nederlandse Taalunie om van laaggeletterdheid een speerpunt in haar sociaal taalbeleid te maken. De aanpak moet oog hebben voor verschillende subgroepen. De groep van laaggeletterde volwassenen omvat zowel de grootmoeder die haar kleinkind wil voorlezen als de achttienjarige schoolverlater op zoek naar werk.