Kernvaardigheden in Nederland. Resultaten van de ALL Survey

Datum: 01 april 2012

Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL), waarin vier kernvaardigheden worden gemeten: proza- en documentgeletterdheid, gecijferdheid en probleemoplossend vermogen.