Kamerbrief nader besluit educatie 16 mei 2013

Datum: 16 mei 2013

Brief d.d. 16 mei 2013 van de minister van OCW, waarin de Tweede Kamer geïnformeerd wordt over het besluit ten aanzien van de toekomst van de educatie.

Hierin worden de geleidelijke afschaffing van de gedwongen winkelnering bij roc's en de regierol van de gemeenten en hun arbeidsmarktregio aangekondigd.