Intentieverklaring Wij zetten in op taal

Datum: 01 januari 2015

De ondertekenaars van het Taalakkoord willen taal op de werkvloer stimuleren met concrete acties en sporen andere bedrijven in Nederland aan zich aan te sluiten bij het Taalakkoord.

Hierbij zijn de volgende ambities geformuleerd:

  • De veiligheid van het werk vergroten
  • De kwaliteit en continuïteit van het werk waarborgen
  • Het aanwezige talent van werknemers volledig benutten
  • Een goede communicatie en sfeer op de werkvloer creëren
  • De dienstverlening naar klanten verbeteren