Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen & Schrijven op het gebied van schrijfvaardigheid . Deel B

Datum: 01 oktober 2014

Onderzoek, in opdracht van het ministerie van OCW, waarin de opbrengsten van Taal voor het Leven in kaart zijn gebracht, betreffende de niveauverhoging onder deelnemers.

Deel B richt zich vooral op de impact van het programma op de schrijfvaardigheden van de deelnemer.