Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen en Schrijven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid Deel A

Datum: 01 juli 2014

Onderzoek, in opdracht van het ministerie van OCW, waarin de opbrengsten van Taal voor het Leven in kaart zijn gebracht, betreffende de niveauverhoging onder deelnemers.

Het betreft hier referentieniveaus Taal en Rekenen en de mate van sociale inclusie.