Harde feiten over ‘zachte’ opbrengsten

Datum: 01 maart 2014

Artikel in canon beroepsonderwijs over de effecten van volwasseneneducatie. Tegenwoordig ligt de nadruk op scholing van laaggeletterden. Heeft dat effect? En zo ja, op welke manier en in welke mate? Uit onderzoek blijkt dat ‘soft outcomes’ domineren: het zelfvertrouwen neemt toe, cursisten durven meer.

De term vertelt het eigenlijk zelf al. Volwasseneneducatie biedt mensen de kans om zich op latere leeftijd bij- of om te scholen. Maar zo breed als dat klinkt, is het tegenwoordig niet meer. De focus van volwasseneneducatie is grotendeels komen te liggen op taal- en rekenvaardigheden en de aanpak van laaggeletterdheid. Een issue dat geleidelijk aan steeds hoger op de overheidsagenda is komen te staan. Voor onderwijs gericht op sociale redzaamheid en breed maatschappelijk functioneren kun je niet meer in het volwassenenonderwijs terecht. Opleidingen zijn alleen nog bedoeld voor laaggeletterde Nederlanders en niet-inburgeringsplichtige migranten.

  • Bron:
  • ecbo
  • Jaartal: 2014