Handvatten voor beleid voor een regionale aanpak van scholing basisvaardigheden

Datum: 01 oktober 2015

Met dit onderzoek ‘Basisvaardigheden en arbeidsmarktparticipatie in de regio’ wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een duurzame regionale infrastructuur voor scholing van basisvaardigheden voor laaggeletterden en lager opgeleiden waarmee zij hun participatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren.

Het project bestaat uit twee deelprojecten:

  • Het beschrijven en analyseren van good practices, succesfactoren en valkuilen in de samenwerking in drie regio’s, te weten Twente, Friesland en West-Brabant.
  • Het ontwikkelen van een datamodel en factsheet met relevante informatie over laaggeletterdheid en basisvaardigheden, die gemeenten en regio’s handvatten biedt om beleid te formuleren en onderbouwen.
  • Jaartal: 2015