Feiten & Cijfers Geletterdheid 2016. Overzicht van de gevolgen van laaggeletterdheid en de opbrengsten van investeringen voor samenleving en individu

Datum: 01 november 2016

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Deze publicatie geeft een overzicht van de feiten, laat zien wat de gevolgen zijn voor deze groep en welke opbrengsten investeren in geletterdheid heeft.