Factsheet: Taal en gezondheid

Datum: 01 juni 2014

In deze factsheet worden cijfers gegeven die betrekking hebben tot laaggeletterdheid en de samenhang hiervan met gezondheid.