Eerste tussenevaluatie landelijke implementatie taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen & Schrijven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid

Datum: 01 februari 2017

Deze tussenvaluatie presenteert de resultaten van de eerste data-analyses van de eerste impactmeting omtrent de trajecten tijdens de landelijke implementatiefase na de pilotperiode.

Deze tussenvaluatie presenteert de resultaten van de eerste data-analyses van de eerste impactmeting omtrent de trajecten tijdens de landelijke implementatiefase na de pilotperiode.

Deelnemers waren Alfa College, Casa Latina, Deltion College, Koning Willem 1 College, Stichting Piëzo, ROC Nijmegen, ROC van Amsterdam, Taalpunt Zwolle en Tornante Trainingen.
 
Opbrengsten van het programma ‘Taal voor het Leven’ zijn in kaart gebracht betreffende de niveauverhoging onder deelnemers op de Referentieniveaus Taal en Rekenen en de mate van sociale inclusie. Hiervoor is een steekproef gedaan onder de deelnemers. In totaal hebben 407 deelnemers zowel de eerste meting als de tweede meting van het SIT-instrument van De Greef, Segers en Verté (2010) ingevuld.