De ambassadeurs alfabetisering in Tilburg

Beschrijving van een project in Tilburg uit 2002, waar (ex)deelnemers aan lees- en schrijfcursussen getraind worden om een ambassadeursfunctie te vervullen.