Convenant tussen werkgevers, werknemers en overheid Structurele aanpak laaggeletterdheid in de samenleving en het bedrijfsleven 2007 - 2015

Datum: 11 september 2007

Convenant dat op 11 september 2007 getekend werd door de Stichting van de Arbeid en de toenmalige ministeries van OCW, Sociale zaken en Jeugd en Gezin om laaggeletterdheid onder werkenden met 60% terug te brengen in 2015.

Hier hoort ook het uitvoeringsplan en de brief met toezeggingen bij.