Bibliotheek van de toekomst. Knooppunt van kennis, contact en cultuur

Datum: 01 januari 2014

"In opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken heeft de commissie Cohen een toekomstperspectief ontwikkeld voor de openbare bibliotheek in 2025. Wat zal de maatschappelijke opdracht van de bibliotheek dan zijn?

Hoe vult zij die concreet in en wat levert dit op voor individu en samenleving? En wat betekent dat voor de huidige kernfuncties lezen, leren, informeren, kunst & cultuur en ontmoeting & debat? De toekomstige bibliotheek is een knooppunt voor kennis, contact en cultuur. Door ondersteuning van leesbevorderingen en mediawijsheid draagt de bibliotheek bij aan de kennissamenleving. "

  • Jaartal: 2014