Bibliotheek op school onder de loep. Leesmotivatie stimuleren.

Datum: 01 april 2015

Beschrijving van een onderzoek onder leerlingen van groep 5 en 7 op de basisschool, waarin de vraag was in hoeverre een aanpak als Bibliotheek op School (BOS) de leesmotivatie en groei in leesvaardigheid op peil kan houden.