Werving

vrijdag, 01 januari 2016

Werving NT1, wat werkt?

  • Powerpointpresentatie van bijeenkomst bondgenootschap Noordoost Brabant met wervingstips per doelgroep om aspirant- cursisten te verleiden om de stap te zetten naar de lessen NT1   (werkgever, gemeenten en wijkteams, 65plussers).

maandag, 22 september 2014

'Zonder omwegen': een kwalitatief onderzoek naar het bereik van Nederlandstalige cursisten voor taal en rekenen.

  • Beschrijving van een onderzoek waarin wordt gekeken hoe de potentiële cursist, de laaggeletterde, zijn wereld beleeft en het beste kan worden bereikt.

zaterdag, 01 maart 2008

Laaggeletterdheid. Leidraad voor doorverwijzers.

  • Brochure die dient als handreiking om signalen van laaggeletterdheid te herkennen, laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en de doelgroep door te verwijzen naar het volwassenenonderwijs.

zondag, 01 oktober 2006

Werving in de huiskamer van allochtone vrouwen 50+

  • Beschrijving van een project in Meppel in 2003, waarbij oudere Marrokaanse vrouwen thuis worden bezocht door een 'beoekvrouw', die onder andere de wensen en behoeften inventariseert.

zaterdag, 01 oktober 2005

Aap, Noot,….KIES!

  • Een evaluatieonderzoek naar de voorlichtingscampagne "Campagne Alfabetisering" in de gemeente Hoogezand - Sappemeer.

Campagne "ABC 0 euro" in de provincie Groningen

  • Beschrijving van een campagne uit 2005 in Groningen, waar aandacht wordt gevraagd voor laaggeletterdheid.

De ambassadeurs alfabetisering in Tilburg

  • Beschrijving van een project in Tilburg uit 2002, waar (ex)deelnemers aan lees- en schrijfcursussen getraind worden om een ambassadeursfunctie te vervullen.