Sturen op kwaliteit

vrijdag, 01 augustus 2014

Instructiekaarten voor taalvrijwilligers

  • De instructiekaarten zijn speciaal gemaakt voor taalvrijwilligers die de basistraining van Taal voor het Leven hebben gevolgd. Ze zijn ontwikkeld om als ondersteuning te dienen tijdens het begeleiden van de deelnemers.

zaterdag, 01 maart 2014

Vrijwilligers in educatieve trajecten

  • Onderzoek naar de inzet van vrijwilligers in educatieve trajecten voor Nederlandstalige laaggeletterden.

maandag, 01 juli 2013

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl 2012

  • Resultaten van een kwantitatief onderzoek onder actieve en niet-actieve accounthouders van de portal Oefenen.nl van ETV.nl. Er worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

vrijdag, 01 juni 2012

Over de drempel van post-initieel leren

  • Om de positie van laagopgeleide volwassenen op de arbeidsmarkt en in de samenleving te verstevigen, doet de onderwijsraad vier aanbevelingen om hen te stimuleren tot postinitieel leren.

maandag, 12 september 2011

Competenties van de (reken)docent

  • Beschrijving van de competenties waar een goede (reken)docent over beschikt volgens Stichting Beroepskwaliteit Leraren.

dinsdag, 01 juni 2010

Competentieprofiel & Certificering van docenten NT2

  • Beschrijving van de competenties waar een goede NT2-docent over beschikt.

donderdag, 28 mei 2009

Competentieprofiel docent volwasseneneducatie

  • Competentieprofiel voor docenten in het NT1-onderwijs, gebaseerd op het bestaande Competentieprofiel Docent Nederlands als tweede taal.