Standaarden en eindtermen

donderdag, 01 december 2016

Raamwerk docent basisvaardigheden

  • Het Raamwerk docent basisvaardigheden kan benut worden bij het opstellen van een curriculum voor opleiding en nascholing van docenten die in de volwasseneneducatie (ve) basisvaardigheden geven.
     
    Opleidingen en nascholingen die gebaseerd zijn op dit Raamwerk, geven gemeenten houvast bij de inkoop van volwasseneneducatie van goede kwaliteit. Eveneens biedt het aanbieders van volwasseneneducatie houvast bij de werving en selectie van docenten.

dinsdag, 01 maart 2016

Standaarden en eindtermen ve - Een vergelijkend overzicht – Raamwerk NT2

  • Vergelijking van de twee wettelijke kaders die worden gehanteerd als niveaubeschrijving en wettelijke standaard voor opleidingen in de volwasseneneducatie.

vrijdag, 01 augustus 2014

Kwalificatiestructuur van het mbo. Hét communicatie-instrument voor onderwijs en bedrijfsleven.

  • Artikel over het advies om een nieuwe beroepsgerichte kwalificatiestructuur te ontwikkelen voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

donderdag, 23 mei 2013

Standaarden en eindtermen ve

  • De wettelijke Standaarden en eindtermen ve, vastgesteld en opgenomen in de WEB met ingang van 2013, voor de opleidingen Nederlandse taal en rekenen.

maandag, 01 april 2013

Taal en rekenen in de volwasseneneducatie

  • Handboek met concrete uitwerkingen, voorbeelden en voorbeeldopdrachten bij de standaarden en eindtermen voor de volwasseneneducatie (ve).

vrijdag, 01 december 2006

Raamwerk rekenen/wiskunde mbo

  • Raamwerk uit 2007 voor het vaststellen en beschrijven van vaardigheden op het terrein van rekenen/wiskunde in het mbo.