Signalering

maandag, 01 mei 2017

Samenvatting Signaleren laaggeletterdheid door sociale (wijk)teams

  • In het rapport ‘Taal als Middel’ (Labyrinth, mei 2016) is geconcludeerd dat (sociale) wijkteams een belangrijke potentiële vindplaats zijn om laaggeletterden te
    signaleren, maar dat het gemeenten nog onvoldoende lukt om deze vindplaats te
    benutten. Als reden wordt genoemd dat professionals van wijkteams handelingsverlegen zijn.

maandag, 01 december 2014

Herkenningswijzer lees- en schrijfproblemen consulenten

  • Iedere consulent zal mensen tegen kunnen komen die moeite hebben met lezen en schrijven. In deze herkenningswijzer wordt beschreven hoe dit herkend kan worden en wat de mogelijkheden zijn om er iets aan te doen.

maandag, 01 december 2014

Herkenningswijzer lees- en schrijfproblemen bedrijven

  • In ieder bedrijf kunnen mensen werken die moeite hebben met lezen en schrijven. In deze herkenningswijzer wordt beschreven hoe dit herkend kan worden en wat de mogelijkheden zijn om er iets aan te doen.

maandag, 01 december 2014

Herkenningswijzer lees- en schrijfproblemen gemeenten

  • In deze herkenningswijzer wordt beschreven hoe laaggeletterdheid herkend kan worden, en wat de mogelijkheden zijn om er iets aan te doen.

woensdag, 07 juli 2010

Basisvaardigheden op de werkplek

  • Brochure die werkgevers helpt met het herkennen van signalen van werknemers die niet over voldoende basisvaardigheden beschikken.