Samenwerking met zorginstellingen

vrijdag, 28 februari 2014

Samen werken aan volwasseneneducatie: Betrokkenheid van samenwerkende partijen

  • De volwasseneneducatie wordt in toenemende mate een onderdeel van breder participatiebeleid. In dit artikel wordt besproken hoe gemeenten dit kunnen gaan organiseren.

woensdag, 01 april 2009

Een wereld van verschil. Aanpak van laaggeletterdheid in de SW.

  • Rapport waarin de aanpak van laaggeletterdheid binnen een aantal sociale werkvoorzieningen in Nederland wordt beschreven.

woensdag, 19 juli 2006

Laaggeletterde ouders – kinderen van 0 tot 4 – consultatiebureaus

  • In deze publicatie is aandacht voor de belangrijke rol van de ouders in de taalontwikkeling van het kind. Ook wordt het belang van voorlezen aangekaart en wordt beschreven wat consultatiebureaus kunnen doen als het gaat om taalontwikkeling.