Samenwerking met welzijnsorganisaties

zondag, 01 mei 2016

Taal als middel. Kansen voor verbeterde aanpak laaggeletterdheid in het gemeentelijk sociaal domein

  • "Conclusies uit het onderzoek dat Labyrinth Onderzoek & Advies in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven heeft uitgevoerd. De deelnemers uit de focusgroepen zijn zowel grote, middelgrote als kleine gemeenten.

     

vrijdag, 01 januari 2016

Taal en ontmoeting: een ketenaanpak

  • Beschrijving van een samenwerkingsproject in de Utrechtse achterstandswijk Overvecht, waar vrijwilligers sinds 2001 Nederlandse conversatielessen geven aan buitenlandse mannen en vrouwen.

donderdag, 01 januari 2015

Handreiking voor regiomanagers. Voor een succesvolle aanpak van laaggeletterdheid in de regio

  • Deze handreiking biedt regiomanagers een stappenplan voor het opzetten van een regionaal ‘Bondgenootschap voor geletterdheid’.

donderdag, 01 januari 2015

BoekStart maakt baby's slimmer

  • Verslag van twee onderzoeken waarin is onderzocht of BoekStart, een programma dat een vroege start met voorlezen stimuleert, effect heeft op de taalontwikkeling van kinderen.

zondag, 01 oktober 2006

Leren lezen, schrijven en budgetteren bij de Voedselbank

  • Beschrijving van de succesvolle aanpak van laaggeletterdheid bij de voedselbank in 2005, waarin laaggeletterden worden bereikt en een opstapcursus krijgen geboden.

zondag, 01 januari 2006

Licht verstandelijke gehandicapten leren zelf hun zaken te regelen

  • Beschrijving van een project in Amsterdam in 2006, waar licht verstandelijk gehandicapten d.m.v. scholing werken aan de ontwikkeling van lees- en schrijfvaardigheden, gecombineerd met praktische sociale vaardigheden die de zelfstandigheid vergroten.

zondag, 01 januari 2006

Woonwagenbewoners leren lezen en worden maatschappelijk actief

  • Beschrijving van een project in Groningen, waar woonwagenbewoners in 2002 deelnamen aan een lees- en schrijfprogramma die op maat was gemaakt.

zondag, 01 juni 2003

Woonwagenvrouwen maken een fotoboek over hun eigen leven

  • Beschrijving van een methodiek in Eindhoven (2002-2003), waarin het lees- en schrijftraject voor woonwagenvrouwen wordt uitgebreid met een onderzoek naar toekomstperspectieven. De leefwereld van de woonwagenvrouwen zelf staat hierin centraal.