Samenwerking met bedrijven

donderdag, 01 januari 2015

Handreiking voor regiomanagers. Voor een succesvolle aanpak van laaggeletterdheid in de regio

  • Deze handreiking biedt regiomanagers een stappenplan voor het opzetten van een regionaal ‘Bondgenootschap voor geletterdheid’.

dinsdag, 11 september 2007

Convenant tussen werkgevers, werknemers en overheid Structurele aanpak laaggeletterdheid in de samenleving en het bedrijfsleven 2007 - 2015

  • Convenant dat op 11 september 2007 getekend werd door de Stichting van de Arbeid en de toenmalige ministeries van OCW, Sociale zaken en Jeugd en Gezin om laaggeletterdheid onder werkenden met 60% terug te brengen in 2015.

donderdag, 01 februari 2007

Toekomst voor laaggeletterden. Een opdracht voor het bedrijfsleven

  • Nota waarin wordt aangegeven wat er onder 'laaggeletterdheid' moet worden verstaan en op welke problemen de laaggeletterde stuit.