Samenwerking in de regio met andere gemeenten

donderdag, 01 oktober 2015

Projectplan NC AL ‘Basisvaardigheden en arbeidsmarktparticipatie in de regio’ Deelrapportage 1

 • Deze deelrapportage beschrijft de succesfactoren, valkuilen en good practices van de aanpak en samenwerking rond basisvaardigheden en laaggeletterdheid in de regio’s Friesland, Twente en West-Brabant.

zondag, 01 maart 2015

Slim samenwerken loont. Uitbreiden en versnellen. Resultaten Taal voor het Leven na twee jaar in de regio. 2013 en 2014

 • Publicatie van Maastricht University en Bureau Wending, waarin de effectiviteit van Taal voor het Leven is onderzocht.

donderdag, 01 januari 2015

Handreiking voor regiomanagers. Voor een succesvolle aanpak van laaggeletterdheid in de regio

 • Deze handreiking biedt regiomanagers een stappenplan voor het opzetten van een regionaal ‘Bondgenootschap voor geletterdheid’.

zondag, 01 juni 2014

Slim samenwerken loont. Resultaten van Taal voor het Leven na één jaar in de regio

 • Onderzoek naar de resultaten van het pilotprogramma Taal voor het Leven, dat in 2013 gestart is in 6 regio's.

maandag, 01 maart 2010

Handreiking gemeente en roc: partners in participatie

 • Servicedocument waarin VNG en de MBO Raad alle mogelijkheden voor samenwerking tussen gemeenten en roc's overzichtelijk in kaart hebben gebracht.

zaterdag, 01 augustus 2009

Parels van Geletterdheid 2009. Goede voorbeelden uit de praktijk

 • Goede praktijkvoorbeelden van de aanpak van laaggeletterdheid uit 2009 op lokaal, regionaal en landelijk niveau worden beschreven.

vrijdag, 01 augustus 2008

Parels van Geletterdheid 2008. Goede voorbeelden uit de praktijk

 • Goede praktijkvoorbeelden van de aanpak van laaggeletterdheid uit 2008 op lokaal, regionaal en landelijk niveau worden beschreven.

zondag, 17 september 2006

Ik wist niet dat leren leuk kon zijn. Good practices in de volwasseneneducatie.

 • Document waarin projecten die tijdens de Week van het leren ofwel een alfabetiseringsprijs kregen ofwel hiervoor genomineerd waren worden beschreven.

vrijdag, 01 september 2006

Gemeentelijke leesbevorderingsplannen in Drenthe

 • Een beschrijving van het in 2003 in Drenthe opgerichtte gemeentelijk leesbevorderingsnetwerk, in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid.

zaterdag, 01 april 2006

Taal voor tien. Over de opbrengst van het Utrechtse Taalarrangement

 • Beschrijving van de opbrengst van de Taalarrangementen die in de provincie Utrecht zijn uitgevoerd op scholen in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid.

woensdag, 01 maart 2006

Basisschool werft ouders voor cursus lezen, schrijven en opvoedingsondersteuning

 • Beschrijving van de campagne ‘Meer kansen met ouders’ in Gouda in 2006. In deze campagne werden twee concepten aan elkaar gekoppeld: lees- en schrijfonderwijs voor ouders van basisschoolleerlingen en het vergroten van ouderbetrokkenheid.

dinsdag, 26 april 2005

Kennis = Meedoen Actieplan

 • Beschrijving van het 'actieplan Kennis = Meedoen' van de provincie Noord-Brabant uit 2005.