Regionale beleidsontwikkeling en samenwerkingsvormen

vrijdag, 01 april 2016

Toekomst van de educatie vanuit het perspectief van roc’s

  • "Sinds 1 januari 2015 is de stapsgewijze afbouw van de verplichte inkoop van volwasseneducatie bij roc’s door gemeenten in Nederland in gang. Welke effecten heeft dit? Welke toekomstverwachtingen hebben afdelingen educatie van roc’s en welke rol kunnen en willen zij spelen in de volwasseneducatie?
    Het onderzoek geeft inzicht in de daadwerkelijke en verwachte aantallen deelnemers educatie en de daarbij betrokken docenten en vrijwilligers. Ook levert het informatie op over regionale samenwerking en het beleid van gemeenten en roc’s met betrekking tot educatie.

    Uit het onderzoek blijkt dat vanaf 2016 een sterke daling van zowel het aantal deelnemers – met name autochtonen – als het aantal docenten wordt verwacht. Voor 2017 verwacht men zelfs een halvering van het aantal deelnemers. Vanaf 2018 hebben roc’s geen enkele zekerheid en heerst de angst dat educatiemiddelen niet-geoormerkt opgaan in het budget voor het sociaal domein.

     

donderdag, 01 oktober 2015

Handvatten voor beleid voor een regionale aanpak van scholing basisvaardigheden

  • Met dit onderzoek ‘Basisvaardigheden en arbeidsmarktparticipatie in de regio’ wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een duurzame regionale infrastructuur voor scholing van basisvaardigheden voor laaggeletterden en lager opgeleiden waarmee zij hun participatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren.

donderdag, 01 oktober 2015

Projectplan NC AL ‘Basisvaardigheden en arbeidsmarktparticipatie in de regio’ Deelrapportage 1

  • Deze deelrapportage beschrijft de succesfactoren, valkuilen en good practices van de aanpak en samenwerking rond basisvaardigheden en laaggeletterdheid in de regio’s Friesland, Twente en West-Brabant.