Raamwerk NT2

zaterdag, 01 januari 2011

Eén taal voor taal

  • Verslag van de veldraadpleging en expertmeting aangaande de behoeften en wensen van professionals en organisaties die betrokken zijn bij volwassenenscholing.

donderdag, 01 oktober 2009

Referentiekader Taal en Rekenen

  • Het ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ is sinds 2010 het wettelijk kader voor het onderwijs in taal en rekenen voor het hele onderwijs (tot het hoger onderwijs) en legt vast wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat om Nederlandse taal en rekenen/wiskunde.

zondag, 11 juli 2004

Common European framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment

  • Het Common European Framework of References for Languages (CEFR) beschrijft 6 niveaus van taalbeheersing in de vorm van can-do-statements en is ontwikkeld om taalniveaus in Europees verband transparant te maken.

zondag, 30 juni 2002

Raamwerk NT2

  • Het Raamwerk NT2 uit 2002 is sinds 2013 het wettelijk kader voor de opleidingen Nederlands als tweede taal in de ve. Det document bevat een uitwerking van de verschillende niveaus.

zaterdag, 01 juni 2002

Raamwerk alfabetisering NT2

  • In het NT2-onderwijs worden ijkpunten gehanteerd die zijn beschreven in het Raamwerk NT2, dat is gebaseerd op het Common European Framework of references.