overig

woensdag, 01 oktober 2014

Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen & Schrijven op het gebied van schrijfvaardigheid . Deel B

  • Onderzoek, in opdracht van het ministerie van OCW, waarin de opbrengsten van Taal voor het Leven in kaart zijn gebracht, betreffende de niveauverhoging onder deelnemers.

dinsdag, 01 juli 2014

Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen en Schrijven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid Deel A

  • Onderzoek, in opdracht van het ministerie van OCW, waarin de opbrengsten van Taal voor het Leven in kaart zijn gebracht, betreffende de niveauverhoging onder deelnemers.

donderdag, 27 februari 2014

Evaluatieonderzoek campagne laaggeletterdheid

  • Duurzame impact van landelijke activiteiten en de regionale campagne van Taal voor het Leven door Stichting Lezen & Schrijven. Verslag van een inderzoek naar de impact van verschillende campagneactiviteiten.