Opleidingsstructuur WEB

dinsdag, 09 september 2014

Servicedocument wijziging wetgeving educatie

  • In dit servicedocument staat informatie over de aanloop naar de wijziging, die per 1 januari 2015 is ingegaan, voor de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

dinsdag, 14 januari 2014

Toekomst van de volwasseneducatie. Kamerbrief

  • Deze brief van de minister van OCW bevat een verkenning van de toekomst van de volwasseneducatie en het daaruit voortvloeiende wetgevingstraject en de uitwerking van de aangekondigde compensatieregeling voor roc's.

donderdag, 16 mei 2013

Nader besluit toekomst van de volwasseneneducatie

  • Deze brief, d.d. 14 januari 2014, van de minister van OCW bevat een verkenning van de toekomst van de volwasseneducatie en het daaruit voortvloeiende wetgevingstraject.

donderdag, 16 mei 2013

Kamerbrief nader besluit educatie 16 mei 2013

  • Brief d.d. 16 mei 2013 van de minister van OCW, waarin de Tweede Kamer ge├»nformeerd wordt over het besluit ten aanzien van de toekomst van de educatie.

zaterdag, 25 februari 2012

Veranderingen in (overgangs)bekostiging van het educatiebudget

  • Per 1 januari 2013 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving ten aanzien van het educatiebudget en het beleid van OCW gestart. Dit bericht bevat informatie over de invloed van de voorgenomen wijzigingen op de gemeenten en roc's.