Kwaliteit aanbieders

donderdag, 01 september 2016

Verder met taal. Onderzoek naar het instrumentarium van de Stichting Lezen & Schrijven en de verantwoording van educatiegelden

  • De Stichting Lezen & Schrijven heeft zich als doel gesteld om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen en ondersteuning te bieden bij het organiseren van scholing. Vanuit die missie en visie is (o.a.) een instrumentarium ontwikkeld om zicht te krijgen om de omvang van het vraagstuk en om vorderingen in taal te kunnen vaststellen.

dinsdag, 01 september 2015

Raamwerk docent basisvaardigheden

  • "Het Raamwerk docent basisvaardigheden kan benut worden bij het opstellen van een curriculum voor opleiding en nascholing van docenten die in de volwasseneneducatie (ve) basisvaardigheden geven.

vrijdag, 01 juni 2012

Over de drempel van post-initieel leren

  • Om de positie van laagopgeleide volwassenen op de arbeidsmarkt en in de samenleving te verstevigen, doet de onderwijsraad vier aanbevelingen om hen te stimuleren tot postinitieel leren.