Inkopen/aanbesteden/subsidie verstrekken

dinsdag, 21 juli 2015

Financiën gemeenten en provincies

  • Deze website geeft inzicht in de financiën van gemeenten en provincies. Via welke fondsen komt geld binnen en hoe wordt er toezicht gehouden?

dinsdag, 19 mei 2015

Metrokaart inkopen en aanbesteden (FAQ)

  • Overzicht van de meestgestelde vragen rond inkopen en aanbesteden, en de antwoorden hier op.

donderdag, 01 januari 2015

Gemeentefinanciën

  • Deze pagina op de website van de VNG geeft inzicht in gemeentefinanciën.

donderdag, 01 januari 2015

Bestuurlijk aanbesteden

  • Informatie over bestuurlijk aanbesteden: het document beschrijft kort de vier stappen binnen bestuurlijk aanbesteden: voorbereiden, onderhandelen, contracteren en uitvoeren.

woensdag, 01 oktober 2014

Meer mogelijkheden: De transitie van educatie naar het sociaal domein. Een handreiking voor gemeenten

  • De handreiking biedt gemeenten concrete bouwstenen voor de vormgeving van samenwerking, financiering en kwaliteit van het aanbod educatie dat ze in het kader van de WEB inkopen.

maandag, 23 juni 2014

Servicedocument wijziging wetgeving Educatie Stichting taal en rekenen ve

  • Dit document vat de wetswijzigingen m.b.t. volwasseneneducatie samen en beschrijft wat dit concreet inhoudt voor gemeenten en roc's.

zondag, 21 juli 2013

Subsidiëren of inkopen? Handreiking voor ambtelijke professionals

  • Dit document geeft inzicht in de vraag of en wanneer gemeenten beter kunnen subsidiëren danwel inkopen. Het is gebaseerd op de ervaringen van 92 gemeenten, zoals onderzocht in het werkprogramma Subsidies zonder Moeite door Partners+Pröpper, Denkers en doeners voor de publieke zaak.

dinsdag, 01 januari 2013

Handreiking Overheidsopdracht en subsidie

  • Handreiking waarin aan de hand van een juridisch kader en enkele praktijkvoorbeelden wordt verduidelijkt wat de reikwijdte is van het begrip 'overheidsopdracht'.

dinsdag, 01 mei 2012

Goed opdrachtgeverschap bij samenwerkingsverbanden

  • Goed opdrachtgeverschap is een terugkerend onderwerp bij samenwerkingsverbanden. Wat zijn de risico's en de succesfactoren bij het onderhouden van de relatie(s) tussen opdrachtgever en uitvoeringsorganisatie?