Handige tools handige tools bewustwording, werving, signalering en doorverwijzing van deelnemers

donderdag, 01 augustus 2013

Stappenplan Taal werkt. Leidraad voor verbetering taalvaardigheid in 5 stappen

  • Stappenplan waarin in vijf stappen een leidraad wordt gegeven voor de aanpak om taalvaardigheden te verbeteren op het werk.

donderdag, 28 mei 2009

Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1

  • Eerste versie van de resultaten van kenniskring NT1, opgericht in 2007 in het kader van het Aanvalsplan laaggeletterdheid, waarin wordt gefocust op de intake: van aanmelding tot nazorg.

zondag, 01 januari 2006

Materiaal training ambassadeurs

  • Het doel van de box is om docenten uit te rusten met materialen om educatiecursisten op te leiden tot volwaardige ambassadeurs laaggeletterdheid.

donderdag, 01 september 2005

Analfabetisme, leidraad voor doorverwijzers

  • Brochure die is bedoeld als handreiking om signalen van analfabetisme te herkennen, analfabetisme bespreekbaar te maken en de doelgroep te verwijzen naar het volwassenenonderwijs.