Goede voorbeelden educatief aanbod

zaterdag, 01 december 2012

Aan de slag met leer- en toetsmateriaal voor volwassenen. Analyse leer- en toetsmaterialen Taal, rekenen en Digitale Vaardigheden voor volwassenen.

  • Analyserapport van het huidige aanbod van leer- en toetsmaterialen voor de volwasseneducatie taal en rekenen op Instroomniveau, 1F en 2F.

vrijdag, 01 april 2011

Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden

  • Het onderzoek naar de leer - en oefenomgeving van digitaal onder deelnemers en docenten bestaat uit verschillende fasen, waarbij kwalitatief en kwantitatief onderzoek zijn gecombineerd.

vrijdag, 01 februari 2008

Tips en tops rond arbeidsmarktgericht inburgeren. Twee jaar experimenteren met nieuwe aanpak inburgeringstrajecten

  • Artikel uit 2008 met good practices uit Limburg en Brabant m.b.t. arbeidsmarktgericht inburgeren.

donderdag, 01 januari 2004

Educatie afgestemd op de vraag in de wijk

  • Beschrijving van een project in Doetinchem in 2004, waar wordt gekeken wat de leervraag is van de buurtbewoners, die vervolgens kunnen worden geschoold bij het ROC.