Bewustwording

maandag, 01 mei 2017

Samenvatting Signaleren laaggeletterdheid door sociale (wijk)teams

  • In het rapport ‘Taal als Middel’ (Labyrinth, mei 2016) is geconcludeerd dat (sociale) wijkteams een belangrijke potentiële vindplaats zijn om laaggeletterden te
    signaleren, maar dat het gemeenten nog onvoldoende lukt om deze vindplaats te
    benutten. Als reden wordt genoemd dat professionals van wijkteams handelingsverlegen zijn.

maandag, 01 mei 2017

Laaggeletterdheid integreren in het gemeentelijk sociaal domein, wat is nodig?

  • In het rapport ‘Taal als Middel’ (Labyrinth, mei 2016) is geconcludeerd dat slechts een beperkt aantal gemeenten laaggeletterdheid heeft geïntegreerd in de aanpak binnen het sociaal domein. Als reden wordt onder andere aangevoerd dat gemeenteambtenaren die laaggeletterdheid in hun pakket hebben, vaak handelingsverlegen zijn.

woensdag, 01 februari 2017

Preventie door interventie

  • Deze (inter)nationale literatuurstudie van ecbo, in opdracht van Stichting Lezen en Schrijven, geeft aanknopingspunten voor de preventie van deze laaggeletterden van de toekomst.

vrijdag, 01 augustus 2008

Parels van Geletterdheid 2008. Goede voorbeelden uit de praktijk

  • Goede praktijkvoorbeelden van de aanpak van laaggeletterdheid uit 2008 op lokaal, regionaal en landelijk niveau worden beschreven.

maandag, 01 januari 2007

Hoe bekend zijn wij met laaggeletterdheid?

  • Onderzoek naar de bekendheid van de Nederlandse bevolking met laaggeletterdheid en naar de relatie tussen het bewustzijn van leesproblemen bij volwassen en de deelname aan lees- en schrijfcursussen.