Bekostiging

woensdag, 01 oktober 2014

Meer mogelijkheden: De transitie van educatie naar het sociaal domein. Een handreiking voor gemeenten

  • De handreiking biedt gemeenten concrete bouwstenen voor de vormgeving van samenwerking, financiering en kwaliteit van het aanbod educatie dat ze in het kader van de WEB inkopen.

maandag, 29 september 2014

Definitieve budgetten 2014 en de voorlopige budgetten 2015 per gemeente

  • Publicatie van de definitieve budgetten 2014 en de voorlopige budgetten volwasseneneducatie 2015 per gemeente.

dinsdag, 09 september 2014

Servicedocument wijziging wetgeving educatie

  • In dit servicedocument staat informatie over de aanloop naar de wijziging, die per 1 januari 2015 is ingegaan, voor de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).