Andere geldstromen en subsidies

woensdag, 01 oktober 2014

Meer mogelijkheden: De transitie van educatie naar het sociaal domein. Een handreiking voor gemeenten

  • De handreiking biedt gemeenten concrete bouwstenen voor de vormgeving van samenwerking, financiering en kwaliteit van het aanbod educatie dat ze in het kader van de WEB inkopen.