Welke kinderen zijn goed in lezen?

Datum: 01 januari 2016

Overzicht van resultaten uit onderzoeken over lezen, leesbevordering en literatuureducatie bij kinderen en verwijzingen naar bronnen.

Overzicht van resultaten uit onderzoeken over lezen, leesbevordering en literatuureducatie bij kinderen en verwijzingen naar bronnen.

Kinderen op de hogere opleidingsniveaus boeken betere leesprestaties. Meisjes zijn leesvaardiger dan jongens, een kloof die breder wordt met het klimmen der jaren. Kinderen uit sociaal zwakkere milieus zijn zwakkere lezers, maar vergeleken met andere landen is de sociale kloof klein. Migrantkinderen, die thuis weinig tot geen Nederlands spreken, zijn minder leesvaardig. Dat komt vooral door hun sociale status en doordat ze op achterstandsscholen zitten. De schoolkeuze is sterk bepalend voor de leesvaardigheid. Het technisch lezen wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de instructie.