• Home
  • Voor wie?
  • Ouder en Kind
  • Leesbevordering (incl. preventie)
  • Preventie door interventie. Literatuurstudie naar lees- en schrijfachterstanden bij kinderen en jongerenPreventie door interventie. Literatuurstudie naar lees- en schrijfachterstanden bij kinderen en jongeren: prevalentie, relevante factoren en mogelijke

Preventie door interventie. Literatuurstudie naar lees- en schrijfachterstanden bij kinderen en jongerenPreventie door interventie. Literatuurstudie naar lees- en schrijfachterstanden bij kinderen en jongeren: prevalentie, relevante factoren en mogelijke

Datum: 01 januari 2017

"Een belangrijke manier om laaggeletterdheid bij volwassenen te verminderen, is om te proberen te voorkomen dat kinderen met taalachterstanden zich ontwikkelen tot laaggeletterde volwassenen. Wanneer bij kinderen en jongeren taalachterstanden worden gesignaleerd, kan met preventieve maatregelen geprobeerd worden deze achterstanden te verminderen. In hoeverre vermindert dit ook de kans op laaggeletterdheid op latere leeftijd?

"Een belangrijke manier om laaggeletterdheid bij volwassenen te verminderen, is om te proberen te voorkomen dat kinderen met taalachterstanden zich ontwikkelen tot laaggeletterde volwassenen. Wanneer bij kinderen en jongeren taalachterstanden worden gesignaleerd, kan met preventieve maatregelen geprobeerd worden deze achterstanden te verminderen. In hoeverre vermindert dit ook de kans op laaggeletterdheid op latere leeftijd? In dit rapport wordt ingegaan worden op de volgende aspecten:

De stand van zaken wat betreft taalachterstanden in verschillende leeftijdsgroepen
De factoren die samenhangen met taalachterstanden
Mogelijke preventieve interventies, met name gericht op interventies via de ouders/verzorgers"