Voorbeeld voorleesplan en evaluatie-instrument

"Op deze site kunnen kinderopvanginstellingen (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen) en voorscholen die structureel aan leesbevordering willen werken hun eigen voorleesplan schrijven en bewaren.

Een voorleesplan geeft houvast bij de inrichting van leesbevordering binnen de kinderopvang. In een voorleesplan legt een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool vast op welke wijze aan leesbevordering wordt gewerkt. Onderwerpen als boekencollectie, taken van de voorleescoördinator, wekelijkse (voor)leesactiviteiten en deelname aan landelijke projecten, zoals De Nationale Voorleesdagen, worden hierin vermeld. Ook bevat de site een voorbeeld voorleesplan en een evaluatie-instrument voor de kinderopvang om bijvoorbeeld na een jaar te zien of de inspanningen ook leiden tot het gewenste resultaat. "