Tussenmeting Kunst van Lezen

Datum: 01 juli 2011

Het programma Kunst van Lezen zet in op leesbevordering. De effecten van dit programma Kunst van Lezen zijn te volgen door de rapporten van de nulmeting (2009), vervolgmeting (2010) en een tussenmeting (2011).