TOP-scan

De TOP-Scan helpt het ouderbeleid van scholen of schoolbesturen voor laagtaalvaardige ouders in kaart te brengen en te versterken.

Hoe kan aandacht voor Taal, Ouderbetrokkenheid en Participatie (TOP) op school of door een schoolbestuur worden gerealiseerd? TOP-beleid betreft de verbinding tussen drie ontwikkelingsterreinen:

  • De taalontwikkeling van ouders
  • De betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van het kind
  • De participatie van ouders op school en in de samenleving